Werkwijze

Werkwijze

Stichting Werken Metzorg voert haar missie uit door haar deelnemers professioneel te begeleiden. Wij bieden een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, een plezierige en passende werkomgeving waarin de specifieke wensen van onze deelnemers centraal staan. Wij begeleiden hen bij het ontdekken van hun talenten en het vergroten van hun sociale-, werknemers- en beroepsvaardigheden. Ook door middel van ambulante begeleiding bieden wij ondersteuning en reiken wij handvatten aan om de zelfredzaamheid te vergroten en sociaalisolement te voorkomen. De personen die ambulante begeleiding ontvangen van Stichting Werken Metzorg hoeven niet actief te zijn op de dagbesteding. Wij gaan in onze werkwijze uit van oplossingsgerichte begeleiding en de mogelijkheden van de persoon. Daarnaast werken we in goed overleg met de diverse betrokken partijen samen, zodat de begeleiding zo veel mogelijk maatwerk is.

Stichting Werken Metzorg is laagdrempelig, iedereen mag eerst een aantal dagdelen proeflopen om te kijken of de activiteiten, de sfeer en de begeleiding bij hem of haar past. Wij werken met 5 agogisch medewerkers op tenminste MBO 4 niveau. Ook zijn alle medewerkers in bezit van BHV. Naast agogisch werk heeft het team ook andere expertises zoals, timmerman, bouwkunde, jeugdzorg, tuin, juridisch en WMO.

Bij Stichting Werken Metzorg wordt zowel ambulante begeleiding als (arbeidsmatige) dagbesteding verzorgd. Dit kan in combinatie maar kan ook afzonderlijk. Stichting Werken Metzorg biedt verschillende trajecten. Alle begeleiding is op maat, voor wie terug wil/kan naar de (reguliere) arbeidsmarkt, is de begeleiding gericht op het leren van de (vak)vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Hiervoor bieden wij naast dagbesteding ook Werkfit en Naar Werk trajecten van het UWV. Voor mensen die gedurende lange tijd buiten de maatschappij hebben gestaan richten wij ons op resocialisatie. Tevens is Stichting Stichting Werken Metzorg erkend door het Autisme Netwerk Groningen en hebben wij ruime ervaring in het begeleiden van mensen met autisme.