UWV

UWV

UWV heeft een re-integratiebudget. Hiermee koopt het UWV re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft de klant een WW-uitkering én een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt hij onder het re-integratiebudget AG.

  • WMZ levert de dienst ‘Werkfit maken´. Deze dienst is voor werkzoekende klanten die het werk nog niet kunnen hervatten en helpt de klant om geschikt te worden voor het werk of voor het volgen van een opleiding.
  • WMZ levert de dienst ´Naar werk’. Het doel van deze dienst is om de werkzoekende klant die het werk kan hervatten, daadwerkelijk te plaatsen. En hem/haar te helpen om aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.
  • Omdat WMZ voldoet aan de eisen van het z.g.n. Inkoopkader van het UWV is er een Raamovereenkomst gesloten en kunnen dergelijke trajecten worden ingekocht via de Arbeidskundigen van het UWV uit Noord-Oost Nederland (Groningen-Drenthe-Friesland-Noordoost Overijssel).
  • WMZ heeft o.m. specifieke ervaring met klanten met een detentieverleden: er wordt structureel samengewerkt met de dr. S. van Mesdagkliniek uit Groningen. Een aantal van hen heeft inmiddels dank zij WMZ een (reguliere) baan gekregen.