Samenwerkingen

Samenwerkingen

Stichting Werken Metzorg werkt samen met de volgende partijen:

  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Midden-Groningen
  • Gemeenten Noord- en Midden Drenthe
  • Gemeente Het Hoogeland
  • UWV- Reïntegratie
  • Humanitas
  • Leger des Heils
  • Lentis
  • Wender
  • Coöperatie Dichtbij