Privacy

Privacy

Bij Werken Metzorg wordt van elke deelnemer een dossier aangemaakt. Dit dossier is digitaal en wordt gemaakt in het cliënvolgsysteem van Regas. Dit systeem optimaliseert de primaire processen in de zorg binnen een veilige omgeving, deze omgeving is AVG-proof. In dit dossier word het begeleidingsplan en de verslaglegging bewaard.

Het dossier is niet openbaar en kan alleen door het personeel van Werken Metzorg worden ingezien. Ook de deelnemers mogen ten allen tijde hun dossier opvragen. 

Het privacyreglement is hier te lezen.