Missie en visie

Missie en visie

Missie

Iedereen telt mee!
Iedereen in onze samenleving heeft recht op een zinvol en nuttig bestaan.

Visie

Door het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van zelfvertrouwen willen we de sociale activatie en de maatschappelijke participatie bevorderen. Ieder op zijn of haar niveau. Dit doen we zowel in ambulante setting als op de dagbestedingslocatie.