Missie en visie

Missie en visie

Hier staan we voor

Bij WMZ mag je jezelf zijn en hoor je erbij. WMZ biedt alle deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en medewerkers op het terrein een plek met een ontspannen sfeer. Alle mensen in de samenleving hebben recht op een zinvol en nuttig bestaan. Door het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van zelfvertrouwen willen we de sociale activering en de maatschappelijke participatie bevorderen. Ieder op zijn of haar niveau. Iedereen hoort erbij.

We doen dit door ‘de wereld’ (klanten, bezoekers en overige geïnteresseerden) naar binnen te halen. En iedereen die zin heeft om een bijdrage te leveren, een plek te geven.

Hier gaan we voor

Stichting WMZ voert haar missie uit door haar meewerkers professioneel te begeleiden. Wij bieden een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding in een plezierige en passende werkomgeving waarin de specifieke wensen van onze meewerkers centraal staan. Wij begeleiden hen bij het ontdekken van hun talenten en het vergroten van hun sociale-, werknemers- en beroepsvaardigheden. We bieden wat nodig is om mensen trots en vol zelfvertrouwen mee te laten doen in de maatschappij. Naast dagbesteding bieden wel ook ambulante begeleiding als dit nodig is.