Klachten

Klachten

Iedereen probeert zijn/ haar werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan alleen wel een keer gebeuren dat er iets misgaat in de communicatie tussen collega’s en/ of deelnemers. Wanneer dit het geval is probeer dit dan bespreekbaar te maken. Praat erover met de begeleiding, wanneer dit niet helpt of niet genoeg dan is het mogelijk om een klacht in te dienen.

Werken Metzorg heeft contacten met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. De persoon die een klacht heeft kan met deze partij contact opnemen en dan wordt er samen met beide partijen de vervolgstappen bepaald.

Wanneer men er dan alsnog niet uitkomt dan kan er een klacht worden ingediend bij de Klachtenportaalzorg of de geschillencommissie Zorg Algemeen.

klachtenportaal zorg bv logo

De volgende documenten zijn hierin van belang:

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder de WMO

Geschillenreglement Geschillencommissie KPZ

Algemene voorwaarden Klachtenportaal Zorg

Algemene informatie Klachtenportaal Zorg