De doelgroep

De doelgroep

Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Specifiek zijn deelnemers die nog een duwtje in de rug nodig hebben tot ze zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen, welkom. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met psychische klachten, (forensisch) psychiatrische achtergrond, psychosociale problemen, sociaal isolement, een ex-verslaving, niet aangeboren hersenbeschadiging, lichte verstandelijke beperking, lichte lichamelijke beperking, PrO/VSO (ex)schoolverlaters en/of taakstraffers. Ook zijn deelnemers welkom die niet meer kunnen of hoeven deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden we UWV ‘werkfit’ en ‘naar werk’ aan om ook zo mensen weer te activeren voor de arbeidsmarkt.

Iedereen is welkom of het voor 1 dag in de week is of voor 5 dagen per week.

WMZ leidt jaarlijks een aantal meewerkers toe naar arbeid op verschillende niveaus van afspraakbaan tot een reguliere baan.