UWV

Het UWV heeft in Maart 2018 de Raamovereenkomst reïntegratiediensten gegund aan Werken Metzorg voor de percelen 1 (werkfit maken) en 2 (naar werk)