Aanmelding

Aanmelding

Bij Werken Metzorg is het op verschillende manieren mogelijk om de begeleiding te bekostigen waaronder Persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN) voor de gemeenten Groningen, Midden Groningen en Noord Drenthe. Ook zijn er reïntegratietrajecten mogelijk via de arbeidskundigen van het UWV.

Neem gerust contact op via onderstaand formulier: